Driestroomhuis Bij Cor en Frans
It takes a whole village to raise a child...
Visie en missie

Visie op zorg   
Alle kinderen hebben een fundamenteel recht om naast liefde en veiligheid datgene aangeboden te krijgen wat ze werkelijk nodig hebben om verder te komen in het leven.  

Hoe biedt je hulp om een kind trauma’s of teleurstellingen uit het verleden een plekje te geven, zodat hij of zij in de toekomst zijn of haar eigen rugzak met persoonlijke bagage kan dragen?

Wat heeft het kind aan ondersteuning nodig om het beste uit zichzelf omhoog te halen?  

Hoe ondersteun je een kind om vaardigheden te ontwikkelen zodat hij of zij later keuzes kan maken die tot een gelukkig leven leiden. 

Alle antwoorden leiden voor ons uiteindelijk tot één statement:   
“werkelijke  betrokkenheid”  


Missie

Wij geloven sterk in een (gedeeltelijk) zelfstandig bestaan als volwassen in de toekomst van onze huidige  cliënten.  Hun bestaansrecht is zodanig aangetast dat hiervoor een lange termijn  zorgaanbod nodig is om mogelijk te helen wat beschadigd is geraakt. Hierin stellen wij onze  “thuis” beschikbaar  als veilige haven, maar wordt ook de buitenwereld bewust gebruikt als werkgebied. Ravenstein biedt daarin een veilige leefomgeving met winkels en voorzieningen om (sociale) activiteiten te  oefenen.   
Niet altijd biedt men  in de verzorging en begeleiding wat het kind/ de jongere  wil.  Datgene wat aangeboden wordt kan weerstand opwekken. Door het kind uit te dagen en te stimuleren haal je iemand ook uit zijn of haar comfort zone. Wij proberen altijd de focus te houden op wat het kind of de jongere werkelijk nodig heeft.  In sommige gevallen kan het kloppend zijn om het persoonlijke proces te laten rijpen en te wachten tot het kind/ de jongere zelf toenadering zoekt.    

Richtlijnen die wij hierbij hanteren:   

*Begeleiden en inzicht geven in persoonlijke situatie.  

*Eigen potentieel, kwaliteiten en vaardigheden leren gebruiken.  
*Ondersteunen in het opbouwen van een positiever zelfbeeld       en waardigheid behouden.  

*Leren wederkerige relaties op te bouwen én onderhouden met  familie en vrienden.   

*Inspireren hoe ze vanuit eigen keuze negatieve situaties in        positief om kunnen buigen door juiste motivatie en discipline.  

*Fouten maken mag. Het hele leven is een leerproces.  

*Bescherming bieden tegen onaanvaardbare situaties en  risico’s.  

*Veiligheid en geborgenheid bieden in een harmonieuze    huiselijke leefomgeving waar persoonlijk contact en  betrokkenheid voorop staat.  

*Door lichaamsgerichte oefeningen en mindfulness leren  ervaren hoe zij spanning en stress op een positieve    gecontroleerde manier kunnen loslaten.