Driestroomhuis Bij Cor en Frans
It takes a whole village to raise a child...
Zorgaanbod

Doelgroep
 
De doelgroep waar wij zorg en begeleiding aan willen bieden zijn kinderen/jongeren tot 23 jaar.  Een licht verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand van andere aard is daarbij  geen obstakel.  Het kind/de jongere moet over de vereiste indicatie beschikken, afgegeven door het CIZ of AWBZ/WMO.   

Doelstelling
 
Ons doel is de ontwikkeling en persoonlijke groei van deze jonge mensen te begeleiden zodat ze als volwassenen zo zelfredzaam als mogelijk worden. Leeftijd en ontwikkelingsprofiel dient hierbij in acht genomen te worden om de balans te vinden tussen een gezonde prikkel en bescherming om overvraagd te worden.   

Gezinshuis
 
In het gezinshuis zullen wij in een liefdevolle huiselijke omgeving op een betrokken wijze verzorging bieden aan kinderen/jongeren. In de structuur die wij neerzetten is ruimte voor alle dagelijkse dingen die in een “normale gezinssituatie” ook aan de orde zijn. Wij zullen naar het individuele kind kijken en de zorg en begeleiding op zijn of haar profiel aanpassen. Deze begeleiding kan mogelijk gedelegeerd worden aan andere professionals of specialisten.   

Training in zelfstandigheid
 
In de toekomst werken wij aan de realisatie van trainingsunits. Bewoning van een unit en deelname aan de training zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De training heeft tot doel een  zelfstandig bestaan te kunnen leiden en verantwoording te leren nemen voor zaken welke zelfstandig wonen met zich mee brengt. Verantwoording nemen op persoonlijk, thuis, werk/school, financieel, spiritueel niveau. Mogelijk kan het trainingstraject overlopen in een (tijdelijke) ambulante ondersteuning wanneer de deelnemer  op zichzelf woont.
De duur van een traject kan uiteenlopen van 1 tot meerderjarig. Ieder seizoen worden doelen bepaalt en geëvalueerd.    

Dagbesteding/arbeidsparticipatie
 
In de toekomst is onze ambitie om dagbesteding  en arbeidsparticipatie te bieden.  

Suermondts hof 


Al enige jaren leeft bij ons het plan onze tuin aan de historische stadsgracht te gaan exploiteren als maatschappelijke horeca. Hier kunnen we daggasten en toeristen ontvangen, maar ook gezelschappen die een bijeenkomst van zakelijke of feestelijke aard hebben. Voorkomende werkzaamheden zijn o.a. bediening, keukenwerkzaamheden als lunchgerechten en taartjes bereiden, schoonmaak en onderhoud.  Onder begeleiding is dit een prachtige plek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  werkervaring op te laten doen.  
Buiten de horeca zijn er natuurlijk werkzaamheden rond het onderhoud van het terrein. Denk hierbij aan tuinonderhoud, snoeien, vegen, kleine herstelwerkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is deze prachtige tuin een geweldige leer – en werkplek! Mogelijk zouden de onderhoudswerkzaamheden in overleg met de Heemkundekring uitgebreid kunnen worden met de naastgelegen stadstuin.